Terug naar crane management
Crane management

Incident Analyse

Elke dag gebeuren er incidenten en 'near misses', ook in de kraanbranche. Het éne incident is gelukkig klein maar helaas gebeuren er ook incidenten met grote gevolgen. De meest natuurlijke reactie hierbij is in veel gevallen om het probleem op te lossen en daarna snel weer te vergeten. 

Lees meer

KLEINE OORZAAK
GROTE GEVOLGEN 

Veel incident worden veroorzaakt door bewust of onbewust ongewenst gedrag. Er wordt veel aan symptoom bestrijding gedaan zonder de basis oorzaak weg te nemen. Dit struisvogelgedrag biedt echter een tijdelijke oplossing. Noodzakelijk is dat er een een gedegen incidentanalyses wordt gemaakt om zo het continue verbeteringsproces te borgen.

Daarnaast kunnen incidentanalyses ingezet worden om een database op te bouwen waarop verbetermaatregelen gebaseerd kunnen worden. Met als uiteindelijke doel het creëren van een veilige(re) werkomgeving waarbij incidenten binnen de eigen invloedsfeer worden voorkomen.

Dijkgraaf-Support kan voor u een onafhankelijke incident analyse verzorgen. Deze zal worden uitgevoerd volgens onderstaande stappen.
 

Onderzoek doen naar de oorzaak van een incident

  • Houden van interviews met betrokkenen / getuigen -> 5x WHY
  • Verzamelen van gegevens / data
  • Onderzoek doen naar eerder voorgevallen soortgelijke incidenten


Leringen halen uit voorgevallen incident 

  • Aanbevelingen doen welke werkmethode / procedure er moet worden veranderd


Voorkomen dat dergelijke incidenten nogmaals gebeuren

  • Instructie / uitleg geven aan personeel om een incident in de toekomst te voorkomen

 

Opdrachtgevers

Logo - SEVT
Logo - Lyondellbasell
Logo - Verschoor
Logo - Slootjes Kraanbedrijf
Logo - van der Goes Europa
Logo - Hillebrand
Logo - Vrieswijk
Logo - Crane - Uw logo hier

Heb je vragen over Crane management?

Neem contact op met Martijn Dijkgraaf:

+31 (0) 6 20 34 58 32